O nás

Společnost UPG s.r.o. se zabývá komplexní péčí o zeleň již od roku 1997. Ve své činnosti se zaměřujeme na zakládání, údržbu a rekonstrukce veřejné zeleně a parků, soukromých zahrad a doprovodné zeleně.

Všichni naši zaměstnanci provádějící odbornou práci jsou řádně proškolení a ovládají veškeré technologie a standardy péče o zeleň. Pravidelně se účastní odborných seminářů a školení a doplňují si tak vzdělání o nejnovější poznatky z oboru.

Zaměstnanci, kteří provádějí práce ve výškách, používají k práci motorové pily, nebo nakládají s chemickými látkami, jsou držiteli příslušného osvědčení.